Kanał Wyżej
Kompetencje

Kompetencje
Organami szkoły są:
1.       Dyrektor Szkoły
2.       Rada Pedagogiczna
3.       Samorząd Uczniowski
4.       Rada Rodziców,które ze sobą ściśle współpracują.
 
Wszystkie organy szkoły działają w granicach swoich kompetencji zawartych w Ustawie o Systemie Oświaty i Statucie Szkoły oraz zgodnie ze swoimi regulaminami.
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Kompetencje

Wersja standardowa