Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Kompetencje

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Kompetencje

Kompetencje

Organami szkoły są:

1.       Dyrektor Szkoły

2.       Rada Pedagogiczna

3.       Samorząd Uczniowski

4.       Rada Rodziców,które ze sobą ściśle współpracują.

 

Wszystkie organy szkoły działają w granicach swoich kompetencji zawartych w Ustawie o Systemie Oświaty i Statucie Szkoły oraz zgodnie ze swoimi regulaminami.

 


Wprowadził Walicka-Jasińska Aneta (Szkoła Podstawowa nr 139) 2012-10-13
Aktualizujący Walicka-Jasińska Aneta (Szkoła Podstawowa nr 139) 2021-03-30
Zatwierdzający Rutkowska Bożena (Szkoła Podstawowa nr 139) 2021-03-30
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-03-31
Wersja standardowa