Kanał Wyżej
Status prawny

Status prawny
SP 139 jest szkołą publiczną, która:
zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje zawodowe, realizuje:  
               - programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,
               - ramowy plan nauczania,
realizuje ustalone zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
Podstawa prawna – Ustawa o Systemie OświatyStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status prawny

Wersja standardowa