Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Status prawny

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Status prawny

Status prawny

SP 139 jest szkołą publiczną, która:

  • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
  • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
  • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje zawodowe, realizuje:  

               - programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,

               - ramowy plan nauczania,

  • realizuje ustalone zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Podstawa prawna – Ustawa o Systemie Oświaty


Wprowadził Walicka-Jasińska Aneta (Szkoła Podstawowa nr 139) 2012-10-13
Aktualizujący Walicka-Jasińska Aneta (Szkoła Podstawowa nr 139) 2012-10-13
Zatwierdzający Rutkowska Bożena (Szkoła Podstawowa nr 139) 2012-10-13
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-10-15
Wersja standardowa