Kanał Wyżej
Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej za 2021 roku zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy pod adresem dbfowola.bip.um.warszawa.plStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Sprawozdanie finansowe
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności

Wersja standardowa