Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Deklaracja dostępności

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej za 2021 roku zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy pod adresem dbfowola.bip.um.warszawa.pl


Wprowadził Walicka-Jasińska Aneta (Szkoła Podstawowa nr 139) 2021-03-30
Aktualizujący Walicka-Jasińska Aneta (Szkoła Podstawowa nr 139) 2022-06-10
Zatwierdzający Rutkowska Bożena (Szkoła Podstawowa nr 139) 2022-06-10
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2022-06-10
Wersja standardowa